ULmonitor dla pszczół

Moda na zdrowy styl życia i wzrost świadomości znaczenia pszczół w przyrodzie powodują rozwój zainteresowania pszczelarstwem. Powstają nowe pasieki, prowadzone są liczne projekty naukowe. Pszczelarstwo czerpie z tradycji, ale ostatnio także z nowoczesnych technologii. ULmonitor to „pasieka na ekranie” – pozwala na wykorzystanie rozwiązań cyfrowych do efektywnego zarządzania pasieką, obserwacji rodzin pszczelich, nadzoru nad sytuacją w ulu, a także do prowadzenia naukowych badań panelowych, których wyniki mogą pomóc pszczołom przetrwać w zagrożonym środowisku.

ULmonitor w badaniach naukowych

ULmonitor to system, który może być wykorzystywany w badaniach naukowych. Daje on możliwość gromadzenia i porównywania parametrów w ulach w dowolnie wybranych okresach, a także transferu i późniejszego przetwarzania i opracowywania danych. Monitorowanie temperatury, wilgotności i wagi to obecnie podstawowe dane, jakie pozyskuje nasz system. W przyszłości planujemy poszerzyć jego możliwości także o czujnik stężenia dwutlenku węgla. Wszystko w zależności od potrzeb, zgłaszanych przez pszczelarzy i zespoły badawcze.
KONTAKT

ULmonitor w pasiece

Parametry takie jak temperatura i wilgotność można praktycznie wykorzystać między innymi do ogólnej analizy stanu rodziny pszczelej, bez zbędnej ingerencji wewnątrz ula. Ma to duże znaczenie zwłaszcza zimą oraz przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Z odczytywanych na ekranie monitora lub telefonu parametrów możemy łatwo wnioskować: czy zimowla przebiega prawidłowo? w którym momencie na wiosnę matka zaczyna czerwienie w którym momencie jesienią matka kończy czerwienie czy jest wystarczająco sprawna wentylacja w ulu? Zapraszamy do testowania systemu. Każdy, kto ma dostęp do internetu, może obserwować parametry pobierane z uli znajdujących się w naszej pasiece. Wystarczy zalogować się na stronie http://konsola.ulmonitor.pl/ lub zainstalować na telefonie z systemem android aplikację ULkonsola. Wszystkie dane - temperatura, wilgotność i waga są dostępne na wykresach lub w formie czytelnych kwadratów na ekranie smartfona. Dane do logowania: użytkownik: pasiekapoznan@ulmonitor.pl hasło: ulmonitor Opis systemu z przykładami

Czym jest ULmonitor?

ULmonitor – czyli system monitorowania parametrów w ulach – to urządzenia i aplikacje, które umożliwiają bezprzewodowy wgląd, obserwację, sprawdzanie oraz gromadzenie i wizualizację danych dotyczących temperatury, wilgotności i wagi w ulu. System może być stosowany także w cieplarkach wychowujących matki , w suszarkach pyłku lub do monitorowania dowolnych pomieszczeń. Kompleksowe rozwiązanie w zależności od potrzeb obejmuje:

podgląd temperatury, wilgotności i wagi

ula

konsolę użytkownika do bieżącego monitorowania, archiwizacji i wizualizacji danych z uli oprogramowanie dla PC oraz smartfona z systemem Android

Jak działa ULmonitor?

System działa z wykorzystaniem telefonu komórkowego typu smartfon i/lub komputera PC. Cechuje go duża dokładność w bardzo szerokim zakresie temperatur, a znajdująca się w rejestratorze bateria zapewnia ciągłą pracę do 3 lat. Wykorzystując drogę radiową i dostępną w smartfonach technologię NFC odbieramy i cyklicznie zapisujemy precyzyjne informacje o warunkach w wybranym ulu lub pomieszczeniu. W zależności od wybranej wersji można korzystać z systemu w różnym zakresie – szczegóły w zakładce Opis systemu
KONTAKT
ULmonitor